Träförädling

- Vårt senaste tillskott

Sedan 2012 har vi på Tappers Allservice en egen produktion av fingerskarvat virke. Vi har byggt en linje där vi fingerskarvar kortbitar, till i huvudsak byggreglar. Vi har själva byggt och utformat linjen för bästa möjliga kapacitet. Råmaterialet kommer till oss i container för att sedan gå genom fingerskarven till färdig produkt.

Fingerskarvens uppbyggnad

Vi har skapat en linje efter våra resurser och behov. Från Containern genom Enstycksmataren till Fingerskarven. Vidare genom Pressen till Torkzon, Hyvel och Läggare. Sedan går det vidare till vår Paketering och Utleverans av färdiga paket till kund.